За децата

Образователни игри за предучилищна възраст

15 февр. , 2017  

Образователни игри за първи клас

Децата в предучилищна възраст започват да проявяват все по-голяма любознателност и изпитват интерес към всичко, което ги заобикаля. Характерно за възрастта 6-7 години, е че малките бъдещи ученици все по-често задават въпроси, които не са пряко свързани с техните впечатления от живота и ежедневието, а се отнасят до по-широки области от човешкото познание. Те започват да проявяват интерес към Космоса, природните явления и промените в природата, животните и растенията /не само в региона, в който живеят и които познават, но и по света/.

Подходящи образователни игри за предучилищна възраст са игри с дървени пъзели, мозайки, кукли, които имат образователни функции, креативни пъзели и конструктори, рисувателни игри, интерактивни игри и такива свързани с приложните изкуства.
More…