Образователни игри за предучилищна възраст

Децата в предучилищна възраст започват да проявяват все по-голяма любознателност и изпитват интерес към всичко, което ги заобикаля. Характерно за възрастта 6-7 години, е че малките бъдещи ученици все по-често задават въпроси, които не са пряко свързани с техните впечатления от живота и ежедневието, а се отнасят до по-широки области от човешкото познание. Те започват да проявяват интерес към Космоса, природните явления и промените в природата, животните и растенията /не само в региона, в който живеят и които познават, но и по света/.

Подходящи образователни игри за предучилищна възраст са игри с дървени пъзели, мозайки, кукли, които имат образователни функции, креативни пъзели и конструктори, рисувателни игри, интерактивни игри и такива свързани с приложните изкуства.

Особено място в предучилищната учебна програма заемат игрите с букви и цифри, които може да закупите от сайта http://www.jerrykids.com/

В образователните цели на предучилищната подготовка са заложени редица насоки за придобиване на първи знания за буквите, строежа на изречението, цифрите и тяхното приложение в нашия живот.

Мястото на игрите и игровите подходи в хода на това обучение е водещо.

Някои игри с букви и цифри, които видяхме в сайта на Jerry Kids са: подреждане на букви върху маса, свързване на букви и картини, които съответстват на дадена буква, оцветяване на цифри, изрязване на числа, изписване на буквата на името на детето, подреждане и разместване на символи на магнитна дъска, посочване и оцветяване на еднакви символи в редица от букви и т.н.

Чрез тези образователни играчки за предучилищна възраст, малките палавници запаметяват знаци и форми, опитват се да ги изписват, научават интересни факти за азбуката, назовават първите звуци от имената на членове на семейството и на своите приятели.

Книжките и четенето са съществена част от обучението, както в предучилищна, така и в начална училищна възраст. Благодарение на книги – игри и специални книги за малчуганите от предучилищна възраст се събужда интереса и възпитава любовта към книгата – любов, която трябва да се формира от най-ранна детска възраст. В цитирания вече онлайн магазин може да намерите много подобни детски играчки в тази категория: http://www.jerrykids.com/играчки-научи-се

В този период започват и първите уроци по чуждоезиково обучение и отново с помощта на образователни играчки за предучилищна възраст, децата научават думи и изрази и придобиват начални знания по чужд език.

Важно място в предучилищното образоване имат и креативните игри – игри, в които се дава възможност на детето да твори, да фантазира, да доизмисля ситуации и сюжети. Този тип игри са особено интересни за малките фантазьори, защото децата обичат да използват въображението си.

Вашият коментар